Ordlista

Engelska Svenska Förklaring
Ancilla Släkting ???
Archbishop Ärkebiskop ???
Besten The Beast En vampyrs överlevnadsinstinkt.
Blood potency Blodskraft Hur stark en vampyr är bestäms av hur kraftigt hans blod är.
Bishop Biskop ???
Cardinal Kardinal ???
Childe Avkomma När en vampyr skapar en ny vampyr räknas den nya som dennes avkomma.
Diablerie Kannibalism ???
Dicipline Disciplin En vampyrs övernaturliga förmåga.
Domain Domän ???
Elder Äldste ???
Embrace Omfamning När en ny vampyr skapas görs detta genom omfamningen.
Elysium Elysium En fristad där vampyrerna samlas för att diskutera saker.
Fledgling Nyskapad De absolut nyaste vampyrerna.
Ghoul Tjänare ???
Harpy Harpya ???
Haven Fristad ???
Herald Härold ???
Hierophant Hierofant ???
Hound Skarprättare ???
Humanity Männsklighet ???
Keeper of the Elysium Elysiummästare Har i uppgift att underhålla stadens Elysium och planera allt som ska hända där.
Kindred Besläktad Ett vanligt ord för vampyr av vampyrer.
Neonate Neonat Ganska nybliven vampyr, man blir normalt neonat efter ungefär femtio år.
Prefekt Prefekt ???
Primogen Rådgivare ???
Prince Prins Stadens herre som bestämmer över vampyrerna som lever i staden.
Priscus Furste ???
Seneschal Hovmästare ???
Sheriff Lagman Har i uppgift att upprätthålla lag och ordning inom vampyrernas samhälle.
Sire Skapare Vampyrens skapare eller fader.
Torpor Dvala ???
Vinculum Blodsband ???
Vitae Livskraft Den övernaturliga kraft som håller vampyren vid liv. Ser ut som blod.

Ordlista

World of Darkness FinerWolff